Absolvenții de liceu, promoţia 2020, se pot prezenta, în perioada 2 iunie – 28 iulie 2020 (inclusiv), la agenția pentru ocuparea forței de muncă pentru a obţine indemnizaţia de şomaj.

Potrivit prevederilor legii, absolvenţii trebuie să se prezinte la agenţiile pentru ocupare în termen de 60 de zile de la absolvire.  În cazul absolvenţilor de liceu indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat, termenul de 60 de zile începe pe 30 mai.

În situaţia în care unii tineri mai au corigente, şi nu au situaţia încheiată la toate materiile, aceştia se vor prezenta în interval de 60 de zile de la susţinerea şi promovarea examenului de corigenţă. În acest sens adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ va specifica data promovării examenului de corigenţă.

În vederea înregistrării la agenţiile de ocupare, absolvenţii trebuie să prezinte:

  • Act de identitate fotocopie şi original
  • Act de studii (adeverinţa de absolvire sau certificat de absolvire, după caz) şi de calificare în fotocopie şi original

În cazul adeverinţei trebuie să rezulte că data absolvirii anului terminal a fost 29 mai 2020

În situaţia în care un absolvent de liceu nu promovează examenul de bacalaureat (indiferent dacă s-a prezentat sau nu la acesta) şi acesta are dreptul să se prezinte la agenţia pentru ocuparea fortei de munca în raza căreia își are domiciliul în intervalul 30 mai – 28 iulie 2020.

În cazul în care un absolvent promovează examenul de bacalaureat, el are în continuare obligaţia de a se prezenta în intervalul 30 mai – 28 iulie 2020. Asta pentru că el este considerat absolvent din momentul în care a finalizat anul terminal şi are situaţia închisă la toate materiile.

Când primesc absolvenții indemnizația de șomaj

Indemnizaţia de şomaj se va acorda de la data de 29 iulie 2020,  în situaţia în care cererea va fi inregistrată în termen de 10 zile de la expirarea celor 60 de zile de la absolvire (29 iulie 2020 – 07 august 2020) sau de la data înregistrării cererii de acordare a indemnizaţiei de şomaj dacă cererea este înregistrată după expirarea celor 10 zile.

”Dacă absolvenţii aflaţi în una din situaţiile de mai sus nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la absolvire (30 mai – 28 iulie 2020), ei au dreptul să se prezinte în continuare să se înregistreze ca persoane în căutarea unui loc de muncă/someri neindemnizati dar nu vor avea dreptul la indemnizaţie de şomaj. Precizăm că aceste prevederi pentru absolvenţii de liceu sunt în concordanţă cu obligaţia instituţiilor de învăţământ de a elibera certificate de studii în termen de 15 zile de la data absolvirii, ori până la acea dată rezultatele examenului de bacalaureat încă nu sunt cunoscute”, a declarat Laura toporăscu, purtător de cuvânt al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui

În cazul absolventilor de scoli profesionale data absolvirii difera de la o școală, la alta, de aceea termenul de 60 de zile  curge diferentiat în funcție de absolvirea studiilor, inclusiv terminarea practicii care face parte din anul scolar.

În cazul absolvenţilor de studii superioare, termenul de 60 de zile, în interiorul căruia trebuie să se înregistreze la agenţiile de ocupare, curge de la finalizarea studiilor anului terminal sau de la data promovării examenului de licenţă (dacă persoana promovează examenul de licenţă în termen de 12 luni de la finalizarea studiilor).

Solicitați adeverința de absolvire

”Având în vedere că nimeni nu are siguranţa promovării examenului de licenţă, sugerăm tuturor absolvenţilor de studii superioare cu domiciliul în judeţul Vaslui să solicite adeverinţa de absolvire (chiar şi fără examenul de licenţă) imediat ce au finalizat cursurile şi să se înregistreze la sediul agenţiilor de ocupare cele mai apropiate în interval de 60 de zile de la finalizarea cursurilor”, a mai spus Laura Toporăscu.

Excepţie fac acei tineri care nu au situaţia încheiată la toate materiile şi trebuie să se prezinte în sesiunea de examene restante. În cazul acestora termenul curge de la data promovării examenului restant, data care trebuie precizată pe adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior. Atenţie, dacă examenul de licenţă nu este promovat în termen de 12 luni, şi persoana nu s-a înregistrat în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor, atunci persoana în cauză nu va mai avea dreptul la indemnizaţie de şomaj. În schimb va putea să beneficieze de serviciile de stimulare a ocupării forţei de muncă şi de formare profesională gratuite dacă se înregistrează în evidenţa AJOFM Vaslui.

Aceste prevederi pentru absolvenţii de studii superioare sunt în concordanţă cu obligaţia instituţiilor de învăţământ de a elibera certificate de studii în termen de 12 luni de la data absolvirii.

Absolvenţii care se înregistrează în evidenţa agenţiei ca persoane în căutarea unui loc de muncă şi nu au un loc de muncă, pot beneficia de :

– Servicii gratuite de mediere a muncii, de informare şi consiliere profesională sau de asistenţă şi consultanţă pentru începerea unei afaceri proprii

– servicii gratuite de formare profesională, inclusiv contravaloarea costurilor cu abonamentele de transport în comun

 Prima de inserție în valoare de 1500 lei, în două tranșe

(1) Absolvenții instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de inserţie egală cu 1500 lei.

(2) Prima de inserţie stabilită în cuantumul prevăzut la alin. (1) se acordă în două tranşe, astfel: a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării; b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Prima de relocare

Șomerii care se încadrează în muncă la o distanță mai mare de 50 km și care își schimbă domiciliul sau resedința ca urmare a acestui fapt beneficiază de o prima de relocare de 75% din costurile cu locuință (chirie+utilitati facturate direct catre fostul somer), nu mai mult de 900 ron / lună, pe o perioada de maxim 3 ani /

De asemenea în sprijinul absolvenţilor agenţia acordă subvenţii în valoare de 2250 lei acelor angajatori care încadrează în muncă absolvenţi în interval de 12 luni de la absolvire (doar dacă intră in evidența agentiilor județene de ocupare). Subvenţia se acordă timp de 12 luni de la data semnării convenţiei, iar angajatorul este obligat să nu desfacă raportul de muncă din motive imputabile acestuia (restructurare, acordul părţilor, s.a.) timp de 18 luni. (N.D.)