Programul de voluntariat ,,Salvator din Pasiune” întrerupt din cauza pandemiei, va fi reluat în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Podul Înalt” al județului Vaslui. 

Având în vedere situația epidemiologică descrescătoare înregistrată la nivelul României, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Podul Înalt” al județului Vaslui, vor fi reluate toate activitățile aferente programului ,,Salvator din Pasiune”, cu asigurarea măsurilor de protecție pentru prevenirea răspândirii virusului SARS – CoV – 2.

Persoanele care dorec să efectueze activități de voluntariat sunt așteptate pentru noi înscrieri în program, până la data de 15.07.2021.

Cei care doresc să desfăşoare activităţi de voluntariat alături de salvatorii vasluieni trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de ani;
 • apt din punct de vedere medical;
 • să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea de infracţiuni cu intenţie;
 • să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul serviciilor Inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă.

Va fi reluat programul de voluntariat Salvator din Pasiune 2

Dosarul candidatului trebuie să conţină:

 • cererea de înscriere (formularul poate fi descărcat de pe site-ul isuvaslui.ro);
 • certificat de cazier judiciar (doar pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani);
 • copie după actul de identitate;
 • aviz psihologic cu mențiunea „Apt pentru desfășurarea activităților de voluntariat”;
 • act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare;
 • adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru efort fizic” ;
 • acordul părinţilor/tutorelui legal, doar pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.

Detalii suplimentare referitoare la activitatea de voluntariat pot fi obţinute accesând site-ul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă www.igsu.ro sau al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” al judeţului Vaslui – http://www.isuvaslui.ro/?s=voluntariat , precum şi la nr. de telefon: 0235.311.212, între orele 08.00 – 16.00. (G.M.)