Primăria va extinde și va moderniza rețeaua de iluminat public pe strada Podul Înalt din municipiul Vaslui. Investiția se va realiza pe trei tronsoane.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Extinderea rețelei de iluminat public pe strada Podul Înalt” va fi supus analizei și aprobării în ședința Consiliului Local Vaslui de mâine, 30 iulie.

”Având în vedere că pe strada Podul Înalt din Municipiul Vaslui sistemul de iluminat este uzat fizic și moral, de-a lungul timpului realizându-se doar întreținerea și mentenanța, este necesară modernizarea și extinderea acestuia. Extinderea rețelei de iluminat public va asigura ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții, creșterea gradului de securitate indviduală și colectivă, creșterea gradului de securitate rutieră, funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică”, susține Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui.

Extinderea iluminatului public pe această stradă se va realiza pe următoarele trei tronsoane: dinspre digul ce mărginește albia râului Bârlad (Tronsonul 1), dinspre pasarela CFR, zona ULEROM (Tronsonul 2) și din capătul străzii Podul Înalt, zona COMCEREAL (tronsonul 3).

Investiția prevede, printre altele, înlocuirea stâlpilor vechi cu stâlpi noi și plantarea de stâlpi în fundație turnată și stâlpi în fundație burată. Pe stâlpii noi se vor monta corpuri de  iluminat cu LED. Totodată vor fi înlocuite lămpile de iluminat cu vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat cu LED.

Valoarea totală a investiției este de 338.846 lei.  (G.M.)

Citește  și Primăria Vaslui va moderniza 10 parcuri de joacă