Un agent economic din Gara  Banca a evacuat ape uzate în râul Chițcani, autorițățile afirmând că a fost o poluare accidentală pe cursurile de apă Bârlad și Chițcani.

În cursul zilei de 13 august, personalul Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Vaslui din cadrul Administrației Bazinale de Apă (ABA) Prut-Bârlad a observat în albia râului Bârlad – în apropierea podului rutier Gara Banca – existența unei zone cu ape având culoare diferită de cea a cursului de apă (culoare observată era alb-lăptoasă). De asemenea, pe râul Chițcani – în zona podului rutier de pe DN 24 s-a constatat că apa avea o culoare închisă și miros intens specific substanțelor organice aflate în descompunere.

Inspectorii de specialitate în domeniul gospodăririi apelor alături de specialiștii de la Laboratorul de Calitate a Apei Vaslui au intervenit și au  prelevat probe din râurile Bârlad și Chițcani în vederea efectuării de analize fizico-chimice.

Poluare accidentală sau nu, tot poluare se cheamă

În timpul investigațiilor efectuate au fost prelevate și probe de apă din cursurile de apă Bârlad și Chițcani. Rezultatele analizelor efectuate de Laboratorul din cadrul S.G.A.Vaslui a confirmat  suspiciunea înregistrării unei ”poluări accidentale”. Poluarea a fost cauzată de evacuarea în râul Chițcani a unor ape uzate insuficiente purate provenite de la o unitatea economic situată în amonte. Anunțat fiind, agentul economic a stopat imediat evacuările.

Poluare accidentală pe cursurile de apă Bârlad și Chițcani

Unitatea poluatoare a sistat deversarea de substanțe poluante în râul Chițcani

Anunțat fiind, agentul economic a stopat imediat evacuările.

Ieri, 14 august, personalul S.G.A Vaslui a continuat verificările pe cursurile de apă Bârlad și Chițcani. Mai precis în aval de unitatea la care s-a înregistrat evacuarea neconformă. A fost prelevate noi probe de apă.  Rezultatele analizelor fizico-chimice efectuate pe probele de apă prelevate, ieri, din râul Bârlad-aval confluența râu Chițcani și râul Chițcani-amonte pod rutier DN 24 au arătat  o descreștere a încărcărilor înregistrate în ziua precedentă.

”Unitatea poluatoare a sistat deversarea de substanțe poluante în emisar, fiind în curs de derulare măsuri de curățare a albiei râului Chițcani în zona aval de evacuarea neconformă. Pentru urmărirea situației înregistrate și a măsurilor de limitare a efectelor poluării, personalul de specialitate din cadrul S.G.A.Vaslui va continua și în zilele următoare supravegherea și monitorizarea celor două cursuri de apă, a declarat Andreea Poenaru, purtător de cuvânt al ABA Prut Bârlad

Unitatea responsabilă pentru această poluare accidentale  va fi sancționată contravențional, conform prevederilor legale în vigoare. (G.M.)