Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) introduce măsuri tranșante anti-COVID, după creșterea numărului de noi de cazuri de infectare cu coronavirus.

Astfel, purtarea măștii de protecție este din nou obligatorie pe stradă, se închid toate școlile, iar învățământul va trece în online. Nu se mai poate circula între orele 23-05 cu excepția deplasărilor de serviciu și pentru asistență medicală. Magazinele se vor închide la ora 21. Declarația pe propria răspundere este reintrodusă pentru deplasări. Sunt interzise reuniunile cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri atât în spațiile închise cât și în cele deschise. Acestea sunt doar câteva dintre noile măsuri asumate de CNSU.

Vezi aici documentul CNSU

HOTĂRÂRE nr. 52 din 05.11.2020

Art. 1

Începând cu data prezentei hotărâri la nivelul României se propune instituirea obligației purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, la nivel național, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise și închise, indiferent de valoarea ratei de incidență cumulată a cazurilor
din ultimele 14 zile.

Art. 2

În vederea evitării aglomerării transportului public, se propune ca toate instituțiile publice, precum și toți operatorii economici publici sau privați să aibă obligația organizării activității și desfășurării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, iar acolo unde specificul activității nu permite acest lucru, să se organizeze programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în cel puțin două grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin 2 ore. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmărește de prefecți și de către Inspecția Muncii.

Art. 3

În vederea prevenirii răspândirii infecțiilor cu SARS-COV-2, se propune ca, în toate localitățile, activitățile didactice care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ să se desfășoare în sistem on-line.

Art. 4

– (1) În toate localitățile din România, se propune interzicerea circulației persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23.00 – 05.00.
– (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă în intervalul orar 23.00 – 05.00 pentru următoarele motive:

  • deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a                  activității profesionale și înapoi;
  • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și          pentru achiziționarea de medicamente;
  • deplasări în afara localităților a persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar   se suprapune cu perioada interdicției cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace       de transport de persoane și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;-
  • deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice,         bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.

Art. 5

(1) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere;
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil;
(3) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

Art. 6

Se propune interzicerea desfășurării de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise            și/sau deschise, publice și/sau private.

Art. 7

(1) Se propune suspendarea activității piețelor agroalimentare în spații închise, târgurilor, bâlciurilor, piețelor                     mixte și volante și a talciocurilor

(2) Se permite activitatea piețelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu                                         respectarea  normelor de protecție sanitară.

Art. 8

Se propune ca, pentru spațiile exterioare în care se desfășoară activități de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice, care au fost amenajate și pot fi asimilate spațiilor publice închise, le sunt aplicabile în mod similar regulile și măsurile de protecție sanitară.

Art. 9

Se propune instituirea obligației pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private să-și organizeze și desfășoare activitatea în intervalul orar 05.00 – 21.00.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 21.00 – 05.00, operatorii economici pot activa doar               în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile farmaceutice, benzinăriile și operatorii economici cu                         activitate de livrare la domiciliu își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea                        normelor de protecție sanitară.

Art. 10

Se propune ca implementarea măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre să se realizeze pe o perioadă de 30              de zile, urmând ca la finalul acesteia, în funcție de evoluția situației epidemiologice, să se hotărască, după                  caz, menținerea, eliminarea sau modificarea acestora.

Aceste măsuri se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora. (N.D.)