Inspectoratul de Jandarmi Județean Vaslui organizează concursuri pentru încadrarea unui post de ofițer și trei de subofițer vacante prin rechemare în activitate sau angajare directă.

                Posturile scoase la concurs și studiile necesare ocupării acestora sunt următoarele :

  • ofițer I la Compartimentul Financiar: studii universitare de licență ciclul I – ramura de știință „științe economice” sau ramura de știință „științe militare, informațiiși ordine publică” – programul de studii/specializarea „management economico-financiar” sau studii universitare de lungă durată în domeniul de știință „științe economice” sau profilul „economic”, cu diplomă de licență.
  • subofițer magaziner principal la Compartimentul Auto – Serviciul Logistic : studii liceale cu diplomă de bacalaureat/studii sau postliceale pentru formarea subofițerilor și curs de gestionar sau curs de contabilitate sau atestat/certificat/diploma în domeniile economic/comerț;
  • subofițer tehnic principal la Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă – Serviciul Resurse Umane : studii liceale cu diplomă de bacalaureat, filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic sau absolvent de școală militară și curs în domeniul securitățiișisănătății în muncă, cu conținut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B a HG 1425/2006, cu o durată de cel puțin 80 de ore;
  • subofițer operativ principal laCompartimentului Management Resurse Umane și Organizare– Serviciul Resurse Umane : studii liceale cu diplomă de bacalaureat/studii postliceale pentru formarea subofițerilor.

Data limită de depunere a cererilor de înscriere însoțite de documentația solicitată, este vineri 19 noiembrie 2021 până la orele 16:00, pentru toate posturile scoase la concurs,  on-line la adresa de e-mail: resurseumane@jandarmeriavaslui.ro.

Informații complete cu privire la posturile existente, programul înscrierilor, condițiile de participare, documentele necesare și modalitatea de desfășurare a concursurilor se regăsesc pe site-ul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui, www.jandarmeriavaslui.ro, Secțiunea Resurse Umane / Anunțuri.