Inspectoratul de Jandarmi Județean Vaslui organizează două concursuri pentru a angaja personal contractual, unul pentru un post de muncitor calificat (mecanic auto) și unul pentru un post de îngrijitor.

Pentru postul de muncitor calificat, mecanic auto, cei care doresc să participe la concurs trebuie să aibă împlinită vârsta de 18 ani, să fi urmat învățământul liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat sau învățământul profesional cu durată de 3 ani, să dețină atestat/certificat/curs de mecanic auto, să aibă o vechime în muncă și în specialitate de 2 ani și să dețină permis de conducere categoria ,,B”.

Pentru postul de îngrijitor se pot înscrie la concurs cei care au împlinit vârsta de 18 ani și au absolvit studii gimnaziale. Pentru acest post nu este necesară vechime în muncă.

Ambele concursuri vor consta în susținerea de către candidați a unei probe practice și a unui interviu.

Pentru a se înscrie la concursuri candidații trebuie să depună dosarul de recrutare, în volum complet și corect întocmit, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui situat în municipiul Vaslui, strada Călugăreni, nr. 100 până la data de 19.10.2021 ora 14.00.

Detalii suplimentare referitoare la condițiile și criteriile de participare la concursuri, precum și programul de desfășurare al probelor se regăsesc pe pagina de internet www.jandarmeriavaslui.ro, Secțiunea Resurse Umane / Anunțuri.    (C.D.)