Elevii și studenții care au dreptul la pensie de urmaș sunt obligați să prezinte  o adeverință din care să rezulte că în anul școlar în curs urmează o formă de învățământ.

Elevii în vârstă de peste 16 ani trebuie să depună adeverința, la Casa Județeană de Pensii (CJP) Vaslui, până la data de 24 septembrie 2020, pentru a primi și în acest an pensie de urmaș.

Studenții urmași au obligația să depună, până la data de 24 septembrie 2020, la CJP Vaslui, o declarație pe propria răspundere conform căreia își continuă studiile în anul universitar 2020-2021. Apoi trebuie să depună până la data de  26 octombrie 2020, la CJP Vaslui adeverința din care să rezulte că în anul universitar în curs urmează o formă de învățământ superior.

Ce se întâmplă în cazul nedepunerii adeverinței

În cazul nedepunerii, până la data de 24.09.2020, a adeverinței de elev sau a declarației pe propria răspundere în sensul continuării studiilor universitare, pensia de urmaş va fi reținută de la plată începând cu  data de 1 octombrie 2020.

Studenții urmași care depun declarație pe propria răspundere până la data de 24 septembrie 2020 dar nu depun și adeverința de student până la data de 26 octombrie 2020 vor fi obligați să restituie pensia aferentă lunii octombrie iar pensia de urmaș se va suspenda începând cu data de 1 octombrie 2020.

Adeverinţa, la care se anexează cuponul de pensie, trebuie să cuprindă, obligatoriu, următoarele elemente:

  • denumirea instituţiei de învăţământ;
  • numele şi prenumele beneficiarului;
  • tipul de învăţământ;
  • anul de studiu 2020-2021.

Depunerea documentelor se face la Ghişeul nr. 1 – Stabiliri pensii, de luni până joi între orele   0800 – 1400 şi vineri între orele 0800 – 1200

Documentele pot fi transmise și prin e-mail, dar în acest caz documentele originale trebuie trimise și prin poștă sau predate personal, la o dată ulterioară