În atenția angajatorilor care au convenții încheiate cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM)Vaslui.

În vederea reducerii riscului de transmitere a coronvirusului, depunerea documentațiilor lunare de către toți angajatorii care au in derulare convenții încheiate conform legii nr. 76/2002, se va face, cu prioritate, prin e-mail, certificate prin semnătură electronică, a anunțat , astăzi , AJOFM Vaslui

Puteți trimite documentele lunare pe următoarele adrese de email:

petronela.cretu@vs.anofm.ro- pentru art. 85 

mirela.solomon@vs.anofm.ro pentru art. 80 

sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire pe adresa instituției: str. Spiru Haret, nr. 5, Vaslui.

În conformitate cu art. 54 alin. 7 din respectiv art. 59 alin 8 din HG 174/2002 cu modificarile și completarile ulterioare angajatorii care optează pentru transmiterea pe email a documentelor lunare trebuie sa detină certificat calificat eliberat in conditiile legii nr. 455/2001 republicată privind semnatura electronică.

În cazuri strict excepționale angajatorii pot depune documentele lunare la agențiile locale în a căror rază teritorială iși au sediul.

În situația actuală este important ca fiecare dintre noi să dea dovadă de RESPONSABILITATE,  RESPECT și GRIJĂ pentru toți cei din jurul nostru.

Precizăm că angajatorii, care trebuie să depună aceste documente, au primit lunar o sumă egală cu un salariu minim brut pe țară în vigoare, pentru fiecare somer (cu vârsta peste 45 de ani) angajat cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 2 ani, conform art .85 din legea 76/2002.

În același timp, trebuie să depună documentele lunare și angajatorii au încadrat în muncă pe durată nedeterminată absolvenți ai unor instituții de învățământ. Aceștia au primit (conform art 80 din legea mai sus menționată), pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent, o sumă lunară reprezentând un salariu minim brut pe țară în vigoare.(F.R.)