Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (A.J.O.F.M.) Vaslui atrage atenția absolvenților de învățământ, promoția 2021, asupra faptului că pot beneficia de indemnizație de șomaj.

Absolvenţii de liceu promoţia 2021 se pot prezenta pentru înregistrare ca persoană în căutarea unui loc de muncă ca etapă prealabilă şi obligatorie pentru obţinerea indemnizaţiei de şomaj. În cazul absolvenţilor de liceu indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat, termenul de 60 de zile începe pe 05 iunie 2021.

În situaţia în care unii tineri mai au corigente, şi nu au situaţia încheiată la toate materiile

Aceştia se vor prezenta în intervalul de 60 de zile de la susţinerea şi promovarea examenului de corigenţă. În acest sens adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ va specifica data promovării examenului de corigenţă.

 În vederea înregistrării la agenţiile de ocupare, absolvenţii trebuie să prezinte:

 • Act de identitate fotocopie şi original;
 • Act de studii (adeverinţa de absolvire sau certificat de absolvire)
 • act de calificare în fotocopie şi original.
 • CV model Europass

În cazul adeverinţei trebuie să rezulte că data absolvirii anului terminal a fost 04 iunie 2021.

În situaţia în care un absolventul nu promovează examenul de bacalaureat (indiferent dacă s-a prezentat sau nu la acesta)

Absolventul are dreptul să se prezinte la agenţia pentru ocuparea forței de muncă în raza careia își are domiciliul în intervalul 05 iunie – 03 august 2021.

În situaţia în care un absolvent promovează examenul de bacalaureat

Acesta are în continuare obligaţia de a se prezenta în intervalul 05 iunie – 03 august 2021, deoarece el este considerat absolvent din momentul în care a finalizat anul terminal şi are situaţia închisă la toate materiile.

Indemnizaţia de şomaj se va acorda:

 • de la data de 04 august 2021 în situaţia în care cererea va fi inregistrată în termen de 10 zile de la expirarea celor 60 de zile de la absolvire
 • sau de la data înregistrării cererii de acordare a indemnizaţiei de şomaj, dacă cererea este înregistrată după expirarea celor 10 zile

Dacă absolvenţii aflaţi în una din situaţiile de mai sus nu se prezintă în intervalul 05 iunie – 03 august 2021

Ei au dreptul să se prezinte în continuare să se înregistreze ca persoane în căutarea unui loc de muncă/someri neindemnizati dar nu vor avea dreptul la indemnizaţie de şomaj.

Precizăm că aceste prevederi pentru absolvenţii de liceu sunt în concordanţă cu obligaţia instituţiilor de învăţământ de a elibera certificate de studii

 • în termen de 15 zile de la data absolvirii (finalizării studiilor)
 • ori până la acea dată , dacă rezultatele examenului de bacalaureat încă nu sunt cunoscute

În cazul absolvenţilor de școli profesionale

”În cazul absolventilor de scoli profesionale data absolvirii difera de la o scoala, la alta. Din acest motiv termenul de 60 de zile in care trebuie sa se prezinte ca persoane în cautarea unui loc de muncă curge diferențiat în functie de absolvirea studiilor, inclusiv terminarea practicii care face parte din anul scolar”, a spus Laura Toporăscu, purtător de cuvânt al A.J.O.F.M. Vaslui.

Absolvenții cu studii superioare

În cazul absolvenţilor de studii superioare, termenul de 60 de zile în interiorul căruia trebuie să se înregistreze la agenţiile de ocupare curge:

 • de la finalizarea studiilor anului terminal
 • sau de la data promovării examenului de licenţă

”Având în vedere că nimeni nu are siguranţa promovării examenului de licenţă, sugerăm tuturor absolvenţilor de studii superioare cu domiciliul în judeţul Vaslui să solicite adeverinţa de absolvire, chiar şi fără examenul de licenţă, imediat ce au finalizat cursurile şi să se înregistreze la sediul agenţiilor de ocupare cele mai apropiate în interval de 60 de zile de la finalizarea cursurilor”, a mai spus Laura Toporăscu.

Excepţie fac acei tineri care nu au situaţia încheiată la toate materiile şi trebuie să se prezinte în sesiunea de examene restante. În cazul acestora termenul curge de la data promovării examenului restant. Data promovării trebuie precizată pe adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior.

Atenție !

Dacă examenul de licenţă nu este promovat în termen de 12 luni, şi persoana nu s-a înregistrat în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor, atunci persoana în cauză nu va mai avea dreptul la indemnizaţie de şomaj. În schimb va putea să beneficieze de serviciile de stimulare a ocupării forţei de muncă şi de formare profesională gratuite dacă se înregistrează în evidenţa A.J.O.F.M. Vaslui .

Precizăm că aceste prevederi pentru absolvenţii de studii superioare sunt în concordanţă cu obligaţia instituţiilor de învăţământ de a elibera certificate de studii în termen de 12 luni de la data absolvirii. Absolvenţii care se înregistrează în evidenţa agenţiei ca persoane în căutarea unui loc de muncă şi nu au un loc de muncă, pot beneficia de:

 • servicii gratuite de mediere a muncii, de informare şi consiliere profesională
 • sau de asistenţă şi consultanţă pentru începerea unei afaceri proprii
 • servicii gratuite de formare profesională, inclusiv contravaloarea costurilor cu abonamentele de transport în comun
 • primă de inserție în valoare de 1500 lei , în doua transe conform ART. 73^1 din Legea 76/2002

Primă de inserţie de1500 lei

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de inserţie egală cu 1500 lei.

Prima de inserţie se acordă în două tranşe, astfel:

 • o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;
 • o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare

Prima de relocare de 900 lei

Șomerii care se încadrează în muncă la o distanță mai mare de 50 km și care își schimbă domiciliul sau reședința ca urmare a acestui fapt beneficiază de o primă de relocare de 75% din costurile cu locuința (chirie+utilitați facturate direct către fostul șomer). Prima de relocare se acordă pe o perioadă de trei ani și nu va fi mai mare de 900 lei/ lună.

Subvenție de 2250 lei pentru angajatori

De asemenea în sprijinul absolvenţilor agenţia acordă subvenţii în valoare de 2250 lei. Subvenția se acordă acelor angajatori care încadrează în muncă absolvenţi în interval de 12 luni de la absolvire. Sprijinul financiar se acordă timp de 12 luni de la data semnării convenţiei. Angajatorul este obligat să nu desfacă raportul de muncă din motive imputabile acestuia timp de 18 luni;