Municipalitatea vasluiană acordă facilități fiscale afaceriștilor care și-au întrerupt activitatea, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2.

Consiliul Local Vaslui a aprobat în ședința, din 30 iulie, proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri fiscale precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale.

Proiectul de hotărâre aprobat, joi, prevede reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz.

Reducerea de 50% a impozitului pe clădiri se acordă dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice.

Alte facilități fiscale

Totodată autoritățile locale au anulat:

  • accesoriile în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipului Vaslui.
  • accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020
  • accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declaraţie rectificativă
  • accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse în perioada 14 mai 2020 până la data depunerii cererii de anulare a obligaţiilor accesorii, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv
  • accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere

Mai multe detalii privind procedura de acordare a anulării accesoriilor puteți citi aici (G.M.)