Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Vaslui, aplică o serie de măsuri menite să crească șansele de ocupare persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Astfel, șomerii înregistraţi, inclusiv cei care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, care-și găsesc loc de muncă în altă parte decât localitatea de domiciliu pot beneficia de prime de mobilitate astfel:

Primă de instalare se acordă șomerilor înregistraţi la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care îşi au domiciliul sau reședința şi ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia:

a) 12.500 lei pentru șomerii care se încadrează în muncă, într-o altă localitate şi îşi schimbă domiciliul;

b) 15.500 lei pentru persoanele care sunt însoțite de membrii familiei care își schimbă domiciliul;

c) în cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare

  • unul va primi 12.500 lei
  • iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei;

d) în situația în care persoanelor care îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare li se asigură de către angajator sau autoritățile publice locale sau centrale, locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, acestea beneficiază, fiecare, doar de o primă de instalare de:

  • 3.500 lei pentru situațiile prevăzute la punctele a) și c);
  • 6.500 lei pentru situația prevăzută la punctul b)

Primă de instalare pentru și cei care lucrează în Uniunea Europeană

Prima de instalare se acordă şi persoanelor de cetăţenie română care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European pe o perioadă de cel puţin 36 de luni. Beneficiarii primei de incadrare si instalare sunt șomeri înregistraţi care au domiciliul /reședința sau își stabilesc noul domiciliu/reședința în zonele prevăzute în Planul Național de Mobilitate”, a spus Laura Toporăscu, purtător de cuvânt al AJOFM Vaslui

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediile Agențiilor Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă din Vaslui, Bârlad și Husi. (N.D.)