Începând de astăzi, 6 aprilie, se primesc cererile unice de plată aferente Campaniei 2020, anunță Agenţia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Centrul Judetean Vaslui, printr-un comunicat de presă.

Cererile se depun prin utilizarea aplicației IPA online, mijloacelor electronice de comunicații și sistemului IACS.

Centrul Județean APIA Vaslui, precum si Centrele Locale vor primi și administra cererile de plată/deconturile justificative și vor acorda viza rentierilor agricoli aferente anului 2020 prin utilizarea mijloacelor electronice (telecomunicații), fără prezența fizică a fermierilor si/sau a personalului altor institutii.

Fermierii nu trebuie să se prezinte la centrele APIA 

Fermierii realizează actualizarea parcelelor agricole, a elementelor ZIE si a tuturor informatiilor din cerere, prin accesarea aplicatiei IPA-Online din versiunea internet, fără a se prezenta la Centrul Judetean /local APIA.

Fermierii care nu pot accesa aplicatia IPA-Online se vor adresa functionarilor responsabili cu primirea cererilor unice de plata, pentru a fi consiliati asupra pregatirii cererii unice de plată.

Documentele care se prezintă la depunerea cererii unice de plată sau la modificările aduse acesteia (copie CI/BI/pașaport/certificatul de înregistrare la ONRC/certificatul de înregistrare fiscală, dovadă cont bancar activ) se transmit la APIA, de către fermier/rentier, prin mijloace electronice (telecomunicații).

Potrivit dispozițiilor ordinului ante-menționat, documentele care dovedesc că terenul agricol se află la dispoziția solicitanților se transmit la APIA, fie de către fermier prin mijloace electronice disponibile sau prin solicitarea online de către centrele județene/locale APIA a adeverințelor privind înscrierea în Registrul agricol și trimiterea acestora de către primării pe adresele e-mail ale centrelor județene/locale APIA.

Pentru sectorul zootehnic

Totodată, documentele specifice schemelor de plată pentru sectorul zootehnic (inclusiv Pachetul 8 din Măsura10) se transmit la APIA, prin mijloace electronice (telecomunicații) disponibile, de către fermier sau de către Oficiile județene ale Agenției Naționale pentru Zootehnie

– Adeverința eliberată de asociația/agenția acreditată pentru înființarea şi menținerea Registrului genealogic al rasei,

-Adeverința care certifică metisul cu rasa de carne,

-Adeverința prin care se confirmă respectarea raportului de maximum 35 femele ovine/caprine neînscrise și neînregistrate într-un Registru Genealogic la un berbec/țap cu certificat de origine.

-Adeverință eliberată de Asociația care conduce registrul genealogic al rasei solicitate la plata Pachetul 8 din Măsura10).

Documentele specifice privind acordarea rentei viagere agricolă se transmit la APIA, prin mijloace electronice (telecomunicații) disponibile, de către rentier/împuternicit/mandatar/curator sau prin solicitarea online de către centrele județene/locale APIA a documentelor la primării (contractul/ele de arendare, adeverințe de reziliere, adeverinţe de confirmare a suprafeţei totale existente în proprietatea rentierului).

Cererile de plată aferente ajutoarelor de stat și deconturile justificative privind masura Măsura 14 Bunăstarea animalelor se transmit la APIA prin mijloace electronice.

Pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

În ceea ce privește Ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, Formularul cererii de plată va fi transmis către fermieri prin mijloace electronice de către funcţionarii Centrului Județean APIA Vaslui.

Depunerea cererilor de plată de către fermieri se va efectua prin mijloace electronice. Documentele aferente cererilor de plată pentru Masura privind bunăstarea animalelor, documentele aferente Ajutorului de stat în sectorul cresterii animalelor si cele pentru Ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură vor fi scanate şi încărcate de către fiecare fermier pe un server extern (FTP) pus la dispoziție de către APIA, unde vor avea drepturi doar de încărcare.

Fermierii vor crea un director cu denumirea societății și județul unde vor încărca formularul de cerere de plată și documentele aferente  perioadei pentru care solicită plată.

Funcționarii APIA Centrul Judetean Vaslui vor avea acces la serverul extern (FTP) și vor descărca documentele aferente fiecărui fermier. Aceste documente vor sta la baza operării datelor în aplicația electronică de gestionare a sprijinului financiar și efectuării verificărilor administrative ulterioare.

După finalizarea verificărilor administrative şi aprobarea cantităților de motorină prin ordin MADR funcționarii din cadrul Centrului Județean APIA Vaslui (SMS) vor emite Decizia de plată care va fi  transmisă prin mijloace electronice (poșta electronică) fermierilor.

Pentru informații detaliate privind măsurile instituite prin Ordinul nr.89/03.04.2020 accesați pagina de internet a  agenției, la adresa www.apia.org.ro.