Ansamblul monumental de la Podul Înalt și Muzeul Ciuciuleni din raionul Hincesti-Republica Moldova vor fi reabilitate. Finanțarea celor două obiective majore, de patrimoniu cultural și istoric din zona transfrontalieră Vaslui – Hîncești, dedicate erei lui Ștefan cel Mare, a fost obținută prin Programul Operațional Comun România- Republica Moldova 2014-2020.
În luna octombrie, Consiliul Județean Vaslui a primit din partea Comisiei de selecție scrisoarea finală de confirmare a aprobării proiectului ”PE URMELE LUI ȘTEFAN CEL MARE” și a obținerii finanțării solicitate.
Proiectul a fost depus în parteneriat cu Consiliul raional Hînceşti (Republica Moldova), Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui și UAT Comuna Muntenii de Jos, fiind finanțat prin Programul Operațional Comun România- Republica Moldova 2014-2020.
Proiectul prevede pe de o parte, reabilitarea a două obiective majore, de patrimoniu cultural și istoric din zona transfrontalieră Vaslui – Hîncești, dedicate erei lui Ștefan cel Mare (ansamblul monumental de la Podul Înalt, judeţul Vaslui – monument de patrimoniu si Muzeul Ciuciuleni din raionul Hincesti-Republica Moldova-obiectiv inclus in hubul turistic al raionului) și pe de altă parte, crearea de festivaluri și evenimente care să promoveze obiceiurile și tradițiile locale.
Proiectul prevede:
–  intervenții de stabilizare a terenului pe care este amplasatã statuia ecvestrã a domnitorului Ștefan Cel Mare
–  consolidarea și restaurarea soclului, refacerea celor douã terase
– curãțarea statuii din bronz
– refacerea patinei la statuie dar și la cele douã basoreliefuri
– restaurarea treptelor
– alte lucrãri necesare pentru a pune în valoare ansamblul monumental și valorificarea sa în scop turistic.

Parc tematic ,,Ctitorii stefaniene”

De asemenea, pe un teren adiacent celui pe care se afla monumentul, care este in domeniul public al Comunei Muntenii de Jos, se vor realiza un parc tematic ,,Ctitorii stefaniene”, un teatru de vară cu 350 locuri care va oferi posibilitatea susținerii unor evenimente culturale și un spațiu în aer liber dedicat susținerii unor evenimente de tipul târgurilor cu produse tradiționale.
Valoarea totală a întregului proiect propus spre finanțare este de 1.640.663,71 euro, din care:
– valoarea gestionată de Județul Vaslui – Lider de parteneriat(LB) este de 1.431.164 euro;
– valoarea gestionată de Consiliul raional Hînceşti- partener 1(B1) este de 188.627,71 euro;
– valoarea gestionată de Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui partener 2(B2) este de 6.766 euro;
– valoarea gestionată de UAT Comuna Muntenii de Jos- partener 3(B3) este de 14.106 euro. (N.D.)