Ghodsi Mahboob Alam Mohammad, medic șef în cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Vaslui, ar putea fi obligat să plătească despăgubiri pentru daune cauzate spitalului, deoarece s-a aflat în conflict de interese, vreme de mai bine doi ani.

Conform Agenției Naționale de Integritate (ANI) în perioada 18 mai 2017 – 24 octombrie 2019, Ghodsi Mahboob Alam Mohammad a exercitat simultan cu funcția de medic șef de laborator în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui și pe cea de administrator în cadrul unei societăți comerciale, având ca domeniu principal de activitate „Activităţi de asistenţă medicală specializată – radiologie”.

Astfel,  a încălcat dispozițiile art. 185, alin. (15) coroborate cu dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006.

Conform dispozițiilor art. 185 referitoare la incompatibilități și la conflictul de interese, medicul poate fi sancționat prin rezilierea contractului de administrare. Mai mult, el poate fi obligat la plata de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condițiile legii. Sancțiunea se aplică și șefilor de secție, de laborator și de serviciu medical din spitalele publice.

Ghodsi Mohammad, medic șef al Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Vaslui, ar fi trebuit să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la numirea în funcție.

„În cazul în care la numirea în funcție managerul se află în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la numirea în funcție. În caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept”, informează ANI. (C.D.)