Inspectoratul de Jandarmi Județean Vaslui recrutează candidați pentru participarea la concursul de admitere la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” București organizat în anul 2021.

Sunt scoase la concurs:

  • 7 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliție, domeniul de licență „Drept” specializarea Jandarmi
  • 100 de locuri cu taxă alocate personalului Ministerului Afacerilor Interne la Facultatea de Poliție, pentru învățământ la distanță, domeniul de licență „Drept”
  •  60 de locuri la Facultatea de Poliție – specialitatea Jandarmi, domeniul de licență „Științe militare, informații și ordine publică”, specializarea „Ordine și siguranță publică”, din care: 52 locuri alocate Jandarmeriei Române și 8 locuri altor structuri.

De asemenea sunt scoase la concurs șase locuri alocate Jandarmeriei Române, la Facultatea de Poliție, pentru învățământ cu frecvență redusă, în domeniul de licență „Științe militare, informații și ordine publică”, specializarea „Ordine și siguranță publică”.

Cererile-tip de înscriere se completează de către candidați, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@jandarmeriavaslui, până la data de 11 iulie 2021, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Candidații trebuie să fie absolvenți de liceu, cu diplomă de bacalaureat, să aibă cel mult 27 de ani împliniți în cursul acestui an și să îndeplinească condițiile și criteriile specifice de recrutare. Datele privind recrutarea sunt postate pe site-ul unității la adresa www.jandarmeriavaslui.ro.

Candidații recrutați în județul Vaslui vor susține probele de concurs, respectiv traseul practic-aplicativ și proba scrisă de verificare a cunoștințelor, la Școala Militară de subofițeri Jandarmi ”Petru Rareș” Fălticeni.

Informații suplimentare se pot obține

  • la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui, telefon 0235/312373 int. 24407, 24530, 24535
  • sau la sediul unității, în mun. Vaslui, strada Călugăreni, nr. 100, de luni până vineri, între orele 8-16