Începând de marți, 28 iunie și până pe 11 iulie 2021, persoanele interesate, care îndeplinesc condițiile de recrutare, se pot înscrie pentru participarea la concursul de admitere la Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.

La nivelul județului Vaslui, recrutarea candidaților pentru Facultatea de Pompieri se realizează de personalul structurii de resurse umane din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Podul Înalt”.

În acest an, la Facultatea de Pompieri vor fi scoase la concurs 40 de locuri.

Cererile de înscriere la concursul de admitere se semneazăși se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității resurseumane@isuvaslui.ro,în perioada 28.06 – 11.07.2021, în fiecare zi (inclusiv sâmbăta și duminica), între orele 08.00 -16.00.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească o serie de condiţii legale şi criterii specifice, conform Ordinului M.A.I. nr. 177 din 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun documentele solicitate până la data de 23 iulie 2021. Tot până pe 21 iulie 2021, se va realiza evaluarea psihologică a candidaților, conform planificării. Avizul psihologic va fi introdus în dosarul de recrutare de către compartimentul de specialitate.

Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice va avea loc în perioada 16 – 22 august 2021, iar proba de evaluare a cunoștințelor între 25 – 26 august 2021.

Repartizarea și planificarea pentru susținerea probelor se realizează de către Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și sunt aduse la cunoștința candidaților, în timp util, prin postarea acestora pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, precum și al centrului zonal de selecție.

Îți dorești să devii ofițer de pompieri? Au început înscrierile la Facultatea de Pompieri

În vederea susținerii probelor de admitere, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanței fizice și echipamentul sportiv necesar. Rezultatele obținute de candidați se centralizează la Academia de Poliție și se afișează pe site, în ordinea mediilor obținute la proba de evaluare a cunoștințelor. Contestațiile la proba de evaluare a cunoștințelor se transmit online la adresa admitere@academiadepolitie.ro, în perioada de 28-29 august 2021 și se soluționează la sediul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.

Academia de Poliție transmite unităților de recrutare candidații care urmează să susțină examinarea medicală. Aceasta se va realiza în perioada 31 august – 19 septembrie 2021, potrivit prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 105 din 2020, pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă. Academia de Poliție afișează, la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere. Suntdeclarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Rezultatele finale ale admiterii vor fi aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, până la data de 22 septembrie 2021.

Taxa de înscrierela concurs se achită, de către candidații declarați apt psihologic, înperioada 26 – 29 iulie 2021 (data operațiunii bancare), potrivit precizărilor publicate pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, la secțiunea „Admitere”.

Activitățile organizate în vederea recrutării și selecției candidaților vor fi desfășurate cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a potențialelor îmbolnăviri cu SARS-CoV-2 în rândul candidaților și a personalului implicat.

Detalii despre procedura de admitere, numărul de locuri aprobate, formularele și documentele necesare completării dosarului de recrutare și alte date de interes sunt postate pe site-urile Ministerului Afacerilor Interne (https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/), Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” (www.academiadepolitie.ro), Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (www.igsu.ro) și Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Podul Înalt” Vaslui (http://www.isuvaslui.ro/category/resurse-umane/candidati-scoli-militare) sau pot fi obținute la sediul inspectoratului, de la personalul desemnat al Serviciului Resurse Umane, telefon 0235.311.212.