Ministerul Finanțelor continuă, în luna aprilie, Programul Tezaur  prin care populația poate achiziționa tituluri de stat.  Dobânzile sunt mai mari decât în martie 2021.

Cei interesați pot subscrie, în perioada 1 – 26 aprilie 2021, pentru trei noi emisiuni de titluri de stat cu scadenţe la 1, 3, şi 5 ani şi dobânzi anuale de 2,95%, 3,35% şi 3,75%. Precizăm că în martie 2021 dobânzile erau: 2,85%, 3,10% și 3,25%. Veniturile aferente sunt neimpozabile.

Titlurile de stat pot fi achiziționate de la Trezoreria Statului sau de la oficiile Poștei Române.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Nu există un plafon pentru sumele care pot fi investite de persoanele fizice în cadrul acestor emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate prin depunerea, în perioada de subscriere, a unei cereri de anulare. Ulterior, subscrierile sunt irevocabile şi nu mai pot fi anulate.

Titlurile de stat sunt în formă dematerializată şi au valoare nominală de 1 leu. Dobânda este plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune.

De asemenea, titlurile de stat emise prin Programul Tezaur pot fi transferabile si se pot răscumpăra în avans. În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moştenitorilor, care prezintă documentele legale care le atestă calitate. (C.D.)