Societatea GAZ EST S.A. scoate la concurs un post de OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE pentru punctul de lucru din municipiul HUȘI.

Cerințe pentru ocuparea postului

  • Nivelul de studii: studii liceale;
  • cunoștințe de operare pe calculator – nivel avansat (certificat ECDL);
  • experiență de lucru în casierie și/sau relații clienți;
  • domiciliu / reședință în municipiul Huși.

Dosarul de înscriere va conține:

  • CV care să prezinte evoluția profesională și datele personale ale candidatului;
  • actele care atestă studiile necesare postului.

Dosarul se poate depune la sediul Gaz Est din mun. Huși, str. Florilor, nr. 1, bl. 22, sc.A, parter,de luni până vineri, în intervalul orar 9:00 – 17:00, sau se va transmite în format electronic pe personal@gazest.ro.

Recrutarea şi selecția candidaților se va realiza în baza analizei documentelor solicitate la dosar și a interviului organizat la o dată ulterioară