Producătorii de tomate din județul Vaslui vor primi  în acest an maximum 3.000 euro/ beneficiar, prin programul prin care statul susține producția de roșii românești.

Pentru a beneficia de această formă de sprijin, fermierii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele de criterii de eligibilitate:

  • – să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția „Program susținere tomate, anul 2020, beneficiar numărul ………., Direcția pentru Agricultură a Judeţului Vaslui “;
  • – să obțină o producție de minimum 3 kg tomate/mp;
  • – să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol, deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate, la data depunerii cererii;
  • – să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat de la data înființării culturii;
  • – să facă dovada producției realizate, prin documente justificative privind comercializarea producției.

Cererea tip se va depune până cel târziu la data de 15 mai 2020, pentru producția care urmează să fie valorificată până la 15 iunie

Documentele justificative, care atestă comercializarea producției de tomate obținute din spațiile protejate, se depun la DAJ Vaslui  până la data de 30 iunie 2020, inclusiv. (N.D.)