În luna mai, mistreții au făcut ravagii în culturile agricole din comunele Rafaila, Dimitrie Cantemir, Arsura, Ștefan cel Mare și  Hoceni.

Aceste comune au transmis convocări pentru comisia de constatare a pagubelor, ca urmare a numeroaselor sesizări de la persoane fizice şi juridice, prin care sunt reclamate pagube în culturile agricole, produse de mistreți.

Potrivit Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Vaslui, au fost, până la această dată, 11 solicitări și alte cinci reprogramări din cauza timpului nefavorabil. Pentru preîntâmpinarea eventualelor nemulțumiri, APM Vaslui atrage atenția asupra obligațiilor proprietarilor de terenuri și gestionarilor fondurilor de vânătoare:

Obligații pentru proprietarii culturilor agricole și silvice:

  • să solicite în scris persoanei juridice care gestionează fauna de interes cinegetic întreprinderea de acţiuni pentru prevenirea pagubelor la culturile agricole înfiinţate.

Dacă nu fac dovada că au realizat această obligație, nu se aprobă despăgubirea de la bugetul autorității publice centrale care              răspunde de vânătoare.

Obligații pentru gestionarii fondurilor de vânătoare:

  • să mențină numărul efectivelor de animale sălbatice la nivelul optim, să extragă din zona administrată integral numărul de exemplare aprobat la speciile care au produs pagube
  • să înființeze culturi care să constituie hrană complementară pentru sălbăticiunile care ar putea produce pagube (pentru a abate atenția acestora de la culturile agricole)
  • să solicite suplimentarea numărului de exemplare dăunătoare care trebuie împușcate (chiar și în afara perioadelor legale de vânătoare), vânarea exemplarelor de animale sălbatice care produc pagube

Dacă nu fac dovada că au realizat toate aceste condiții stabilite prin hotarârea de guvern menționată, gestionarii fondurilor de                  vânătoare sunt buni de plată (conform art.13 din Legea 407/2006 modificată și completată ulterior).

Atenție ! Deciziile de aprobare sau neaprobare a despăgubirilor din bugetul autorității publice centrale care răspunde de vânătoare, respectiv din bugetul gestionarului fondului cinegetic, aparțin Găzii Forestiere Focșani în baza proceselor verbale de constatare şi evaluare a pagubelor și a documentelor depuse atât de proprietarii de culturi, cât și de gestionarii fondurilor cinegetice. (N.D.)