Municipalitatea vasluiană a decis să „atace” frontal problema căruțelor care traversează orașul, în sensul de a le devia pe anumite trasee. Căruțașii care vor încălca noile reguli riscă amenzi de până la 1.000 de lei. 

În ședința de joi, 25 februarie, consilierii locali au pe masa de lucru noul Regulament privind circulația vehiculelor cu tracțiune animală în municipiul Vaslui. Conform referatulului de specialitate întocmit de Poliția Locală Vaslui, noile reguli sunt necesare deoarece sunt numeroase ”sesizări și nemulțumiri formulate de cetățenii municipiului Vaslui și de reprezentanții unor operatori econmici, care au evidențiat disconfortul creat de staționarea căruțelor în zone centrale, pe spațiul verde și trotuare, în apropierea unor spații comerciale, la care se adaugă și actele de tulburare a liniștii publice prin larmă, gesturi ori cuvinte obscene, săvârșite de deținătorii și utilizatorii acestor vehicule”

Poliția Locală Vaslui a subliniat că ”se impune necesitatea unei reglementări explicite și neechivoce, care să determine utilizatorii vehiculelor cu tracțiune animală să respecte prevederile legislației rutiere, pentru a preveni producerea de evenimente urmate de victime omenești sau pagube materiale”

Trasee aprobate pentru depalsarea căruțelor

Conform noului regulament, pentru menținerea curățeniei domeniului public sau privat al municipiului Vaslui, precum și pentru optimizarea fluidizării traficului rutier pe arterele de circulație, deplasarea vehiculelor cu tracțiune animală ai căror proprietari sau deținători legali domiciliază sau își au reședința pe raza UAT Vaslui, se face pe  următorul traseu:

Str. Mihail Sadoveanu, str. Plopilor, str. Călugăreni (bariera CFR) – str. Castanilor – str. Delea – str. Dimitrie Cantemir – str. General Rășcanu – str. Combinelor – str. Oituz – str. Gheorghe Doja – De (drum exploatare) 183 – str.Hușului – str. Ștefan Ciubotărașu – str. Viitorului – str. Dealul Cornului – str. Avicola – DN 24 – str.  Ștefan cel Mare (Stația de Epurare) – Obor (str. Ceramicii) – str. Paiu – str. Metalurgiei – Șoseaua Bacăului.

Intrările în inelul de centură pentru deplasarea căruțelor  ai căror proprietari/deținători legali au domiciliul/reședința pe raza UAT Vaslui, sunt următoarele:

 • Dinspre Pușcași – Șoseaua Bacăului – intersecția străzilor Metalurgiei cu Mihail Sadoveanu;
 • Dinspre Brodoc – intersecția străzilor Mihail Sadoveanu cu Plopilor;
 • Dinspre Bălteni – intersecția străzilor Călugăreni cu Castanilor;
 • Dinspre sat Delea – intersecția străzilor Delea cu Castanilor;
 • Dinspre Zăpodeni  – intersecția străzilor Dimitrie Cantemir cu General Rășcanu;
 • Dinspre Muntenii de Sus (Văleni)  – intersecția străzilor Gheorghe Doja cu Șoseaua Națională;
 • Dinspre Tanacu  – intersecția str. Hușului cu str. Ștefan Ciubotărașu
 • Dinspre Bahnari  – intersecția străzii Dealul Cornului cu De ()drum exploatare)1331;
 • Dinspre Muntenii de Jos – intersecția DN24 cu str. Ștefan cel Mare (Stația de Epurare)

Circulația vehiculelor cu tracțiune animală pe domeniul public și privat al municipiului Vaslui este permisă numai pe traseele mai sus menționate.

Excepții de la regulă

În situaţii excepţionale (activităţi sportive, turistice, ceremonii, festivaluri, manifestări culturale și artistice, etc.), avizate conform prevederilor legale, este permisă circulaţia vehiculelor cu tracţiune  animală, și pe străzile, obiectivele,  ori  în zonele de agrement și relaxare, numai  cu avizul poliției locale.

Dacă avizul este favorabil, solicitantul va achita o taxă de 50 lei pe zi.  Atenție, proprietarul atelajului trebuie să facă dovada avizării și a achitării taxei, la solicitarea agenților constatori.

Fac excepție deținătorii și conducătorii de trasură, care efectuează transport public de persoane, obligați sa circule în condițiile stabilite în licența eliberată de autoritatea competentă.

Deținătorii căruțelor, care se deplasează pe străzile, în zonele și obiectivele din municipiul Vaslui, conform traseelor stabilite mai sus, sunt obligați să dețină echipament colector pentru excremente, coşuri pentru furajare, prelate, mătură şi lopată.

Noul regulament interzice transportarea și depozitarea deșeurilor de orice fel, pe domeniul public sau privat al municipiului Vaslui, de către vehiculele cu tracțiune animală.

Contravenții și sancțiuni

Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 500 la 1000 lei.

În cazul săvârşirii în mod repetat a contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre, pe lângă sancţiunea principală, se poate dispune și indisponibilizare temporară a vehiculului și animalului folosit la săvârşirea faptei.

Vehiculele indisponibilizate temporar vor fi transportate și depozitate în locația stabilită prin dispoziție a primarului.

Căruțele indisponibilizate, pot fi recuperate de către proprietari în maximum 10 zile lucrătoare de la data aplicării sancţiunii. Proprietarii care vor să le recupereze trebuie să facă dovada proprietăţii atelajelor, precum şi a achitării sumelor reprezentând transportul și depozitarea, ori în baza unei hotărâri judecătorești.

Atelajele nerecuperate de proprietari vor fi scoase la vânzare

Vehiculele pentru care s-a dispus măsura tehnico – administrativă de ridicare (indisponibilizare temporară), care nu au fost revendicate în termen de 10 zile lucrătoare, ori pentru care nu există hotărâre judecătorească de restituire, se valorifică în condiţiile prevăzute de Ordonanţa nr. 14 din 31 ianuarie 2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului – republicare*) cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care aceste mijloace nu pot fi valorificate, se va proceda la distrugerea lor.

După constatarea contravenției, dacă contravenientul refuză să-și ia bunurile personale din căruță, agentul constatator  va întocmi un o fișă de inventariere a acestora, urmând a fi păstrate în locuri amenajate de instituția căreia aparține agentul constatator, conform procedurilor legale.  Bunurile vor fi restituite după achitarea amenzii și a tuturor taxelor stabilite prin prezenta hotărâre, ori în baza unei hotărâri judecătorești, lucrătorul operatorului desemnat întocmind în acest sens un proces-verbal de restituire.

Bunurile care nu vor fi revendicate în termen de 10 zile lucrătoare, se valorifică conform legilor în vigoare.

În cazul în care aceste mijloace nu pot fi valorificate, se va proceda la distrugerea lor.

Agentul constatator nu răspunde de bunurile perisabile aflate în posesia contravenientului.

Cu ocazia constatării contravenției, proprietarul sau deținătorul de fapt al animalului folosit la tracțiunea vehicului, este somat să se deplaseze cu animalul la locul de cazare proprie al acestuia. În cazul în care proprietarul sau deținătorul refuză să plece cu animalul folosit pentru tracțiunea vehiculului, de la locul depistării și săvârșirii contravenției, ori îl abandonează, animalul va fi ridicat și transportat cu mijloace adecvate în locația stabilită prin dispoziție a primarului.  Dacă în termen de 10 zile lucrătoare, animalul nu este revendicat ori nu există hotărâre a instanței de judecată pentru restituire, se consideră abandonat, urmând a fi valorificat conform prevederilor legale.

Animalele de tracțiune nesupravegheate, găsite pe domeniul public sau privat al municipiului Vaslui, al căror proprietar nu este identificat de îndată, vor fi ridicate și transportate cu mijloace adecvate la locația stabilită prin dispoziție a primarului.

Persoana care le revendică va face dovada proprietății asupra acestora. Acesta  va prezenta chitanța din care rezultă plata amenzii contravenționale. În plus  va achita sumele ce reprezintă cheltuieli de transport, cazare, îngrijire.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către primar şi împuterniciţii acestuia, polițiștii locali, organele de poliţie şi jandarmerie.

Prezentei hotărâri îi sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată şi completată.

Tarife pentru transportul și debarcarea căruțelor și animalelor abandonate

 • Tariful de ridicare, transport și debarcare al vehiculelor cu tracțiune animală este de 150 lei, inclusiv TVA.
 • Tariful de depozitare a căruțelor este de 20 lei/zi, inclusiv TVA.
 • Tariful de ridicare, transport și debarcare pentru animalele abandonate, în cuantum de 150 lei, inclusiv TVA .
 • Tariful de cazare (hrană, apă, îngrijire și întreținere) pentru animalele folosite la tracțiune, abandonate, ori lăsate nesupravegheate pe teritoriul municipiului Vaslui,  în cuantum de 100 lei/zi.

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.19/2012 și orice prevedere contrară din cuprinsul altor Hotărâri ale Consiliului Local Vaslui. (C.D.)