Primarul municipiului Vaslui, Vasile Pavăl, a participat, marți, la o întâlnire de lucru între Comitetul Director al Asociației Municipiiilor din România (AMR) și conducerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP)

Din partea MMAP, alături de dl. Barna Tánczos, Ministrul Mediului Apelor și Pădurilor au mai participat dl. Robert-Eugen Szep și dl. Raul Pop, Secretari de Stat ai MMAP și dl. Corvin Nedelcu, Secretar General al MMAP.

”S-au discutat câteva probleme cu privire la managementul deșeurilor. Un capitol foarte important  al întregii Românii, nu numai al Vasluiului. S-a pus problema nerealizării acelor ținte de selecție a gunoiului. Nerealizarea țintelor presupune penalizări pentru  autoritățile locale. A fost o discuție constructivă, a fost o discuție care se va definitiva cu câteva măsuri de îmbunătățire a activității” , a spus Vasile Pavăl.

Primarul municipiului Vaslui a pus în discuție un proiect început în 2000 pentru care nu s-a obținut finanțare până acum. Este vorba de un proiect care prevede lucrări de apărare împotriva inundațiilor în zonele Solești, Vaslui, Secuia; Lucrări  în  Zona Gării și pe străzile Hușului și Ștefan cel Mare astfel încât canale de desecare din zonele respective să poată avea pantă

”I-am spus: <Domnule Ministru, la noi la români este o vorbă… că speranța moare ultima> .  În sensul că pentru acest obiectiv am făcut  intervenții la cel puțin trei premieri și la cinci miniștri ai mediului . Obiectivul e început din 2000 și nici acum nu e finalizat. Promisiunea domnului ministru a fost că va analiza cu Direcția Apelor Prut Iași posibilitatea de finanțare și de continuare a acestui obiectiv. Dacă nu, am emis ipoteza unui parteneriat al Consiliului Local Vaslui cu Direcția Apelor pentru  rezolvarea măcar a zonei din cele două cartiere . Gară 1 și Gară 2. Să sperăm că discuția va avea o finalitate. Așteptăm informații, după aprobarea bugetului, de la minister”, a mai spus primarul Vasluiului.

Pe agendă s-au aflat următoarele:

 1. Implementarea trasabilității sumelor colectate la Administrația fondului de mediu (AMF) prin lansarea unui Program Național de gestiune a deșeurilor, destinat exclusiv autorităților publice locale;
 2. Reducerea termenelor prevăzute pentru obținerea acordului de mediu;
 3. Corelarea obligațiilor reglementate pentru producătorii de deșeuri OIREP;….
 4. Reducerea termenelor de evaluare a cererilor de finanțare din Fondul de mediu și modificarea Ghidului de finanțare a Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ;
 5. Sprijin pentru APL în vederea implementării sistemelor de gestionare a deșeurilor biodegradabile compostabile și aprobarea cu celeritate a Normelor tehnice și lansarea Programului privind gestionarea deșeurilor-COMPOST;
 6. Decontaminarea de situri industriale. Identificarea de către autoritățile locale împreună cu MMAP a problemelor de mediu create de existența pe teritoriul administrativ a UAT-urilor a siturilor industriale contaminate și abandonate în vederea închiderii și decontaminării;
 7. Modificarea art. 48 din Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu. Decalarea termenului de plată pentru achitarea obligațiilor financiare anuale, reprezentând neîndeplinirea obiectivului de reducere a procentului în ceea ce privește deșeurile eliminate, până la data de 30 martie;
 8. Asigurarea funcționării corecte a Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate aflate în subordinea MMAP;
 9. Aprobarea HG privind actualizarea Listei consolidate a ariilor naturale protejate din România și a Planului de amenajare a teritoriului național, secțiunea a III-a- zone protejate, zone naturale;
 10. Descentralizarea atribuțiilor agențiilor județene de mediu către CJ.

Din partea AMR au participat la această întâlnire de lucru:

 • Vasile Paval, membru CD al AMR, primarul Municipiului Vaslui;
 • Constantin Toma,președinte executiv AMR, primarul Municipiului Buzău;
 • Ionuț-Florin Pucheanu, vice-președinte AMR, primarul Municipiului Galați;
 • Antal Arpad, membru CD al AMR, primarul Municipiului Sfântu Gheorghe;
 • Lucian Stanciu-Viziteu, membru CD al AMR, primarul Municipiului Bacău;
 • Mircia Gutău, membru CD al AMR, primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea;
 • Ștefan Ilie, membru CD al AMR, primarul Municipiului Tulcea;
 • Alin Moldoveanu, membru CD al AMR, primarul Municipiului Câmpina;
 • Ioan Iulia Sîrbu, membru CD al AMR, primarul Municipiului Sighișoara;
 • Leonard Achiriloaiei, membru CD al AMR, primarul Municipiului Roman
 • Constantin Mitache, director general AMR;