Municipalitatea vasluiană va acorda 150.000 de lei pentru susținerea financiară a unor proiecte care se vor derula, în 2021, prin Centrul Județean de Excelență Vaslui.

Consiliul Local Vaslui a aprobat în ședința de ieri, 15 aprilie 2021, proiectul de hotărâre privind probarea susținerii financiare a unor proiecte privind pregătirea și dezvoltarea elevilor capabili de performanțe înalte.

Sprijinul financiar de 150.000 lei a fost aprobat pentru susținerea financiară a unor proiecte care se vor derula de către Centrul Județean de Excelență Vaslui, în anul 2021, conform tabelului de mai jos: 

 

DENUMIREA PROIECTULUI

LOCUL/PERIOADA DERULĂRII NR. PARTICIPANȚI BUGET

(lei)

PERFORMANȚĂ ÎN COMPETIȚIILE ONLINE

(pregătire intensivă pe baza instrumentelor și probelor de evaluare specifice competițiilor naționale on-line)

        VASLUI

    aprilie-mai 2021

        200 32.550,00

(35 grupe*10 ore*93lei)

PERFORMANȚĂ ÎN COMPETIȚIILE ONLINE

(tabără de studii)

       Durău

    Iulie-august 2021

          40 40.000,00

(40*1000)

PERFORMANȚĂ ÎN COMPETIȚIILE ONLINE

(achiziție tablete elevi)

           VASLUI

      Mai-iunie 2021

          50 30.000,00

(50*600)

EXCELENȚA PRIN TEHNOLOGII AVANSATE

(achiziție chituri robotică)

           VASLUI

    Septembrie 2021

         20 10.000,00

(20*500)

GALA EXCELENȚEI 2021               Vaslui

    Decembrie 2021

         75 37.450,00
TOTAL          385 150.000,00

Centru Județean de Excelență Vaslui are menirea de a susține și stimula elevii cu rezultate la olimpiadele și concursurile naționale și internaționale, de a selecta, pregăti și promova noi elevi capabili în vederea obținerii de performanțe la diferite discipline și a se adapta în mod util la noile cerințe ale pieței muncii.

”Elevii olimpici și premianții de la diferite concursuri naționale și internaționale, precum și elevii cu rezultate excelente la învățătură participă la activitățile de pregătire desfășurate în cadrul centrului. Elevii vasluieni, capabili de performanță, vor beneficia de asistență calificată, focalizată pe aptitudinile și nevoile lor de instruire”, a spus Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui.

Activitatea centrului va consta în elaborarea și aplicarea de politici și strategii pentru selecția, pregătirea și motivarea elevilor capabili de performanțe, precum și a cadrelor didactice. (C.D.)