Șapte dintre cei 23 de consilieri locali au fost desemnați să reprezinte Consiliul Local (CL) al Municipiului Vaslui  în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) la societățile comerciale al căror acționar principal este CL Vaslui.

În  ședința de ieri a Consiliului Local (CL) Vaslui (desfășurată în sistem videoconferință) au fost nominalizați consilierii care vor reprezenta administrația publică locală în AGA la societățile:

Reprezentanții partidelor politice, care formează CL Vaslui, au ajuns și la un acord, împărțind cele șapte posturi disponibile în adunările generale între PNL (3), PSD (3) și USR (1). Întrucât este cantitate neglijabilă în CL Vaslui,  ALDE nu a fost inclusă în această  împărțeală.  Din acest motiv reprezentantul ALDE,  Radu Sorin-Cătălin, nu a vrut să voteze consilierii desemnați pentru AGA la societățile comerciale al căror acționar principal este CL Vaslui.

”Nu voi vota pentru niciun candidat desemnat pentru că este o luptă pentru putere. Dacă ar fi fost să desemnăm candidații pe criterii de competență ar fi fost altceva”, a spus Radu Sorin.

În replică consilierul Alexandru Barbu (PSD) i-a spus  că motivul real pentru care nu votează se regăsește în morala fabulei  <Vulpea și Strugurii> : ”Vulpea care nu ajunge la struguri spune că sunt acri”

Așadar, fără votul ALDE, au fost desemnați următorii consilieri:

  • Alexandru Barbu (PSD) și  Mihai Bohotineanu (USR) în AGA a societății comerciale  Transurb SA
  • Leonard Negruți (PSD) și Maria Clătinici (PNL) în AGA a societății comerciale Goscom Vaslui SA
  • Valentin Mircea Dragomir (PNL) în AGA  a societății comerciale Gaz Est SA
  • Andrei Alexandru (PSD) în AGA a societății comerciale Aquavas SA
  • Vasile Jora (PNL) în AGA la CRAV

Trebuie spus că membrii AGA nominalizați  de CL Vaslui nu au dreptul de a fi numiți ca președinți sau secretari în structura Adunărilor Generale ale Acționarilor. Aceștia vor avea exclusiv atribuții de a reprezenta interesele unității administrativ-teritoriale în limita mandatului acordat de către Consiliul Local Vaslui. În același timp vor respecta dispozițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990/R privind organizarea Societăților comerciale și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese și incompatibilitățile.

Consilieri desemnați vor semna un contract de mandat în AGA și vor informa CL Vaslui, prin rapoarte de activitate și prin referate, cu privire la principalele probleme analizate în AGA  și Consiliile de Administrație. Ei vor acționa fără a depăși competențele de reprezentare.

Mandatarul, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, conform legislației în vigoare, are obligația ca, ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară a societății, să anunțe Consiliului local.  Mai mult de atât, el trebuie să propună modul de rezolvare a situațiilor într-un termen stabilit.  Semestrial, va prezenta CL Vaslui o informare privind activitatea prestată de Consiliul de Administrație.

Cadrul legal

În conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii. Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ – teritoriale în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale. (Cristian DIMA)