Consiliul Local Vaslui va avea de dezbătut și analizat, în ședința de vineri, 17 decembrie,  un proiect de hotărâre care prevede acordarea a 4.603 burse, aferente anului 2020-2021, pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal.

Potrivit proiectului de hotărâre, vor fi acordate 28 de bruse de performanță, 3482 de burse de merit, 163 de burse de studiu și 930 de burse de ajutor social.

Cuantumul burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar (primar, gimnazial, liceal) din Municipiul Vaslui, aferente anului 2020-2021, este următorul:

  • bursa de performanţă este de 350 lei/lună,
  • bursa de merit este de 120 lei/lună
  • bursa de studiu este de 110 lei/lună
  • bursa de ajutor social este de 100 lei/lună.

Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul local.

Bursele se acordă elevilor înscriși în clasele I-XII, la cursurile de zi ale anului școlar curent, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Vaslui, care au media la purtare 10 sau calificativul „FB” în semestrul pentru care se acordă și care îndeplinesc criteriile prezentului regulament, indiferent de domiciliul sau reședința acestora. Beneficiarii le vor păstra până la terminarea semestrului pentru care le-au fost acordate. Prin urmare, bursa are caracter semestrial de acordare, iar fondurile necesare se aprobă la nivelul anului bugetar.

Toate aceste burse se plătesc lunar, în limita fondurilor aprobate cu această destinație, pe perioada cursurilor școlare. Nu este  inclusă vacanța de vară, conform structurii anului școlar.  (C.D.)