La 1 septembrie 1893, a intrat în vigoare „Legea asupra Gendarmeriei Rurale”, promulgată prin Decret Regal de către Carol I, lege care prevedea instituirea unui Corp de pază şi ordine cu caracter militarizat în toate localităţile rurale din ţară.

Această lege a pus accentul pe atribuţiile Jandarmeriei Rurale de a „veghea în localităţile rurale la siguranţa publică, la menţinerea ordinii şi executarea legilor”, stipulându-se, totodată, garantarea unei circulaţii normale şi civilizate pe principalele căi de comunicaţie ale ţării.

Totodată, se prevedea înfiinţarea Inspectoratului General al Jandarmeriei, care avea în subordine patru inspectorate de circumscripţie (sau regionale), în oraşele de reşedinţă ale Corpurilor de armată – Bucureşti, Galaţi, Craiova şi Iaşi, comandate de către un ofiţer. Acestea, la rândul lor, erau organizate pe companii, corespunzătoare unui judeţ, şi aveau în componenţă staţiuni de plasă şi staţiuni comunale. Staţiunile de plasă erau încadrate cu jandarmi călări, care aveau calitatea de ofiţeri de poliţie judiciară şi erau asiguraţi financiar din bugetul judeţean. Cele comunale funcţionau sub autoritatea primăriilor cu buget mai consistent şi erau încadrate cu jandarmi pedeştri, care aveau calitatea numai de agenţi de poliţie constatatori.

Astăzi, Jandarmeria Română desfăşoară misiuni de asigurare şi restabilire a ordinii publice, misiuni de protecţie instituţională, paza unor obiective de importanţă deosebită, acţionează în cooperare şi în sprijinul altor instituţii, atât în mediul urban, cât și rural.