Aproape 16 milioane de lei vor primi 34 de primării, în cazul în care consilierii județeni vor aproba, această sumă, în ședința de astăzi.

Potrivit proiectului de hotărâre, supus dezbaterii, suma reprezintă o parte din fondul care a mai rămas la dispoziţia Consiliului Judeţean (C.J.) Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2020.

Fondurile vor fi repartizate unităților administrativ teritoriale (UAT) pentru:

– susținerea programelor de dezvoltare locală;

– susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală;

– cheltuieli de funcționare pe care UAT-urile nu le pot finanța din venituri proprii și din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

Prin HCJ nr. 1/2020 s-a aprobat repartizarea sumei de 8 675 mii lei către un număr de 20 UAT-uri, iar în acest moment în fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui este disponibilă suma de 18.641 mii lei.

notă: sumele din tabel sunt trecute în < mii lei> Ex: Arsura 900 mii lei

 

16 milioane de lei, în baza adreselor primite de la primăriile din județul Vaslui

Proiectul de hotărâre are la bază adresele primăriilor prin care solicită fonduri pentru:

– asigurarea cheltuielilor de funcționare până la finele exercițiului bugetar

-finalizarea obiectivelor de investiții

-cofinanțarea proiectelor de investiții pe care le au în derulare în comunitățile lor.

Un număr important din instituțiile, cărora li se vor acorda fonduri, au contracte de finanțare semnate cu Fondul de Dezvoltare și Investiții. Au efectuat lucrări de investiții în baza acestor contracte, dar acest fond a fost desființat. În consecință UAT-urile au rămas cu datorii foarte mari față de furnizorii de lucrări, riscând în acest moment executarea silită. (F.R.)